Site Overlay

Mohou ruční výkopové práce provádět stroje?

Jednou z profesí, na které je nahlíženo svrchu, je i dělník – kopáč. Mnoho lidí bere tuto činnost jako práci pro lidi, kteří se zkrátka na nic jiného nehodí. A je pravda, že zde není vyžadováno příliš mnoho znalostí. Avšak často se podceňuje, jak velká fyzická námaha je s tím spojena.

Zároveň je faktem, že čím dál více fyzicky náročnější práce přebírají stroje. Je tedy na místě otázka, zda jimi budou prováděny i ruční výkopové práce. Na první pohled by se zdálo, že tomu prakticky nic nebrání. Přesto se tak prozatím neděje, i když máme přístrojů na kopání dostatek. Proč?

vykop1

Hlavním důvodem je, že tyto stroje prozatím nedokážou provádět dostatečně jemnou práci, a především se samy rozhodovat. Pokud například při kopání narazíme na potrubí či podzemní kabel elektrického vedení, člověk ví, že je potřeba jej nepoškodit. Stroj by však pokračoval dál, a mohl by jej nakonec zničit. A asi není třeba říkat, jaké následky by to mohlo mít.

Je jasné, že automatizace proniká do stále více oborů lidské činnosti, a začínáme na ni stále více spoléhat. Je tedy dost dobře možné, že jednoho dne dojde i k tomu, že se žádné výkopové práce nebudou muset provádět ručně, že vše zastanou stroje.

To samozřejmě přináší otázku, co s lidmi, kteří tuto práci doteď vykonávali. Jistě, rekvalifikace je možná, avšak u tohoto typu lidí poměrně nepravděpodobná. Je zde tedy velká šance, že nebudou moci najít jiné pracovní uplatnění, a skončí na zbytek života na úřadu práce.

vykop2

I to je problém, který bude s postupující automatizací potřeba řešit. Prozatím však není čeho se bát – naše technika stále ještě není na takové úrovni, aby dokázala člověka plně nahradit, byť v těch „nejnižších“ profesích. To nám dává ještě čas, abychom se stihli rekvalifikovat na jinou činnost. A vzhledem k tomu, jak rychle postupuje vývoj kupředu, by bylo dobré s tím začít co nejdříve.