Site Overlay

Protahovací trny pro velkosériovou výrobu přesných nepravidelných otvorů

Strojírenství je jeden z nejobtížnějších učebních oborů, učňové a studenti již na středním stupni odborných škol musí zvládnout a prokázat kromě teoretické přípravy i praktické dovednosti. Jedním z prvních nástrojů, s nímž přichází do styku, je vrták a brusné kotouče a později také fréza a soustružnický nůž. Neměli bychom ovšem zapomínat ani na speciální nástroje pro velkosériovou výrobu, kam patří i protlačovací a protahovací trny.

Protahováky a protlačováky, jak se jim lidově přezdívá, slouží k výrobě nejčastěji vnitřních otvorů, které by bylo jiným způsobem velmi obtížné zhotovit a obrábět. Jsou to různé drážky, nepravidelné tvary, vnitřní ozubení, otvory průřezu čtvercového, obdélníkového nebo mnohoúhelníkového.

vnitřní ozubení

Jak takový protahovací trn vypadá – je to nástroj zhotovený z nástrojové oceli tř. 19, vpředu se nachází upínací slot a vodicí část, která proniká tažením nástroje do předvrtaného (případně odlévaného) otvoru. Za ní je již sled několika desítek zubů, které jsou mezi sebou odstupňovány tak, aby každý z nich odebíral z obrobku shodnou třísku. Finální zub na konci ozubené řady již zhotovuje konečný přesný požadovaný rozměr a tvar.

ozubená kola v činnosti

Sériová výroba – jistě si domyslíte, že jde o nástroj velmi specifický, a zcela nevhodný pro kusovou výrobu. Ceny protahovacích trnů I-nástroje se pohybují v řádu tisíců až desítek tisíc korun, tím pádem jsou určeny z důvodu rentability pro sériovou výrobu různých součástek, jako jsou např. ozubená kola, drážkové spoje, patentní zámky, komponenty pro letecký a automobilový průmysl, díly pro výrobu domácích spotřebičů, kde počet vyrobených obrobků přesahuje statisíce až miliony kusů ročně.

Vysoká přesnost – protahovací trny jsou nástroje dosahující vysoké přesnosti výroby, zhotovený otvor není nutné dále obrábět a upravovat, tím pádem také roste produktivita práce a klesá počet zmetků na minimum.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup