Site Overlay

Co je mobilita obyvatelstva?

Důležitou součástí vědy je mobilita obyvatelstva, která se zapojuje i do naší ekonomiky. Co to vlastně je ta mobilita obyvatelstva? Je to mechanický pohyb obyvatelstva, kde jde vlastně o změnu lokalizace člověka. Patří sem A) Migrace obyvatelstva, B) Sezónní migrace, C) Dojížďka do práce či školy a za D) Nepravidelný pohyb obyvatelstva.

věda

A) Migrace – Migrací je označována změna trvalého pobytu. Dělí se na vnitřní (mimo hranice určité obce) a mezinárodní (za hranice státu – obvykle na 1 rok). Jedinci se buďto vystěhují (tomu říkáme emigrace) nebo přistěhují (tomu říkáme imigrace), ale někdo se může vrátit zpět (tomu se říká reemigrace). Co je to repatriace? Repatriace je přestěhování do míst, ze které byli obyvatelé násilně nebo nedobrovolně vystěhováni. Příčinami vždy byla politika, ekonomika či náboženství. Samotné ČSSR zažilo velkou vlnu emigrace.

věda

B) Sezónní migrace – Je to velice ekonomický tah. Jsou to přesuny obyvatel v určitém ročním období.

C) Dojížďka do práce či školy – Je to velice pravidelné a jsou zde značné nároky na dopravní harmonogramy. Pokud ale vezmeme v potaz Prahu, tak tam se nachází přibližně 80 % zaměstnaných, 10 % v obydlí a 9 % jinde.

D) Nepravidelný pohyb obyvatelstva – Sem věda řadí cestovní ruch, rekreaci a sport.

V poslední době tuto mobilitu obyvatelstva vidíme například během válek, když lidé prchají ze země, kde se útočí nebo jdou prostě za prací. Mnoho lidí jezdí za prací do Rakouska, ale málo kdy se tam přestěhují. Cestovní ruch je důležitý pro všechny státy. Lidé většinou jezdí za památkami, ale více samozřejmě za mořem. Ale moc Čechů nezůstává na dovolené zde v Česku, radši jedou či letí podpořit jinou zem.

Vědci zjistili, že nejvíce lidé odlétají v červnu k moři, a to nejvíce do Španělska, Chorvatska či na menší ostrovní státy. Naopak využití chat a chalup k pronájmu v Česku moc lidí nevyužívá, což je naprostá škoda, protože ta příroda je u nás nádherná.