Site Overlay

Proč „teorie“ ploché Země nedává smysl

Představa, že naše planeta je placka, je stará téměř jako civilizace sama. Pro tehdejší obyvatele to byla představa stejně samozřejmá, jako že Slunce vyjde každý den. Je to z toho důvodu, že když se podíváme na horizont pouhým okem, zdá se nám opravdu rovný. Ovšem již v antickém Řecku zjistili, že Země má přibližně kulovitý tvar, a dokonce poměrně přesně dokázali vypočítat i její obvod.


 Země a Měsíc


Toto poznání se však v té době nedostalo mezi širší veřejnost, zvláště co se chudších vrstev obyvatel týče. Nesmíme totiž zapomínat, že ač mluvíme o starém Řecku jako o jednom státu, ve skutečnosti tímto názvem označujeme skupinu městských států, existujících přibližně na území dnešního Řecka. Každé z těchto měst mělo svou vlastní správu a zákony, a nebylo výjimkou, pokud spolu byla dvě města ve válce. Typickými příklady jsou Sparta a Athény. Předávání znalostí mezi jednotlivými státy tedy nebylo zrovna ideální.


 


Po Řecku a Římu následovalo křesťanství. Jelikož Bible, stejně jako ostatní náboženské knihy, byla napsána lidmi, odráží tedy i znalosti a vědomosti poplatné době svého vzniku. A jelikož většinový názor společnosti v té době byl, že Země je placatá, i toto bylo zařazeno do Bible.


 


Během následujících několika staletí byla Bible brána jako nezpochybnitelná autorita. Co bylo v této knize napsáno, byla naprostá a stoprocentní pravda, a to včetně tvaru naší planety. Samozřejmě byli lidé, kteří se snažili prokázat, že placatý tvar nedává smysl, ale prakticky až do období Renesance byly jejich názory tvrdě potlačovány a oni sami označováni za kacíře.


 východ Slunce nad Zemí


V dnešní době už samozřejmě víme, že přibližný tvar Země je koule, byť lehce zploštělá na pólech a vystouplá na rovníku. Vědci to věděli už dávno, a poté, co se první člověk podíval do kosmu, již o tom nemohlo být pochyb. A nemusíme se spoléhat jen na tvrzení astronautů, neboť máme i spoustu fotografického materiálu z družic.


 


Přes tyto důkazy, dostupné dnes prakticky každému, se najdou lidé, kteří tvrdí, že Země není koule, nýbrž rovina. Veškeré fotografie jsou údajně podvrh, který zosnovala NASA. Je zajímavé, že není příliš jasné, čeho tím NASA chce dosáhnout. Koneckonců znalost tvaru naší planety náš každodenní život příliš neovlivňuje.


 


Naštěstí dnes existují způsoby, jak i ty nejzatvrzelejší zastánce ploché Země přesvědčit. Komerční lety do vesmíru (tedy spíše na oběžnou dráhu) existují. A nemusí jít přímo o let do kosmu. Stačí, když vyletí dost vysoko na to, aby viděl zakřivení naší planety. Je to sice finančně náročné, ale přesto možné.


 


Dalším důkazem mohou být letové trasy. Samozřejmě v rámci úspor paliva letecké společnosti chtějí, aby byly vedeny po co nejkratší možné trase. V případě letu je to velmi často prakticky po přímce. Když se však podíváme pečlivěji, zjistíme, že trasy dálkových mezikontinentálních letů by nedávaly na ploché zemi smysl.


 


Důkazů je spousta. Naše planeta je kulatá. Můžete se o tom přesvědčit a nemusíte ani nikam letět. Stačí použít to, co staří Řekové. Základní geometrii.