Site Overlay

Čisté prostory ISO14644-1


Celá řada průmyslových odvětví potřebuje ke své práci vysokou čistotu pracovního prostředí. Patří sem například farmaceutický či automobilový průmysl. Nízkou koncentraci nežádoucích částic ve vzduchu je možné zajistit pouze splněním specifických požadavků na klimatizační a ventilační systémy, které budou navrženy pro konkrétní typ budovy. Větrací a klimatizační systémy musí dále splňovat architektonické požadavky a rovněž by měly plně respektovat uspořádání místnosti a technologie, které jsou zde používané.

laboratoř

Rozdělení budovy

Z hlediska čistých prostor by měla být budova ideálně rozdělena do tří částí:

  1. čisté prostory
  2. špinavé prostory
  3. komunikační prostory

Nejvíce využívané systémy

Mnoho čistých prostor využívá moderní přívodní systém na principu stropních difuzorů. Druhou variantou může být plně laminární strop s nízkou turbulencí. Důležitou zásadou pro zachování čistých prostor v chráněné místnosti je zajištění efektivní rychlosti výměny vzduchu. Tím pádem se zaručí tepelný komfort, požadovaný přetlak vzduchu a jednosměrné proudění vzduchu z dané místnosti do místností sousedních.

  • V případě, že je žádoucí čisté prostory vytápět, je dobrou volbou takzvané povrchové vytápění.
  • Bude se jednat o zařízení, které se snadno čistí a desinfikuje.
  • Součásti topení by měly mít tedy nerýhovaný, hladký povrch.

operační sál

Požadavky na větrací a klimatizační systémy

Od klimatizačních a větracích systémů, které jsou určené pro čisté prostory, očekáváme:

  • čistotu vzduchu v určené kvalitě
  • v konkrétních případech se definuje povolená koncentrace mikroorganismů v závislosti na typu a funkci místnosti
  • zabránění kontaminování místnosti vzduchem
  • toho lze docílit zajištěním kaskádového systému tlaku vzduchu. V praxi to znamená, že vzduch bude proudit směrem z místnosti, na jejíž čistotu jsou kladeny nejvyšší nároky do místností s nižšími standardy.

Součástí zmíněných systémů by mělo být redundantní zařízení, které zajistí automatický provoz v případě náhlé poruchy některé součásti primárního zařízení v čistých prostorách. Mezinárodní normou, která udává způsob testování čistých prostor, je ISO 14644-1. Více informací můžete najit na stránkách společností, které se čistými prostory zabývají.